Visa endast rubriker

Plantskola blir bostadshus

Anrika Henrikssons blomsterproduktion lägger ner och säljer mark till kommunen.

I framtiden räknar kommunen med en renässans för Villastaden då Ulricehamns nya resecentrum i Prångenområdet blir en knutpunkt för tågresenärer med Götalandsbanan. Därför köper man fem fastigheter på över fyra hektar mitt i det attraktiva området mitt emot Kapellkyrkogården.

– Vi ser positivt på att omvandla industriområdet mitt i villabebyggelse till fler bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C).

Köpeskillingen är satt till 8,8 miljoner kronor och omfattar drygt 40 000 kvadratmeter. Markägaren Henrikssons blomsterproduktion AB har i flera decennier drivit växthus men lägger ner produktionen i höst.

– Beslutet att lägga ned har vuxit fram långsamt. Jag stod inför stora investeringsbehov men inget av barnen ville ta över företaget. Min farmor och farfar startade företaget 1924 och själv har jag jobbat här sedan 1971, berättar företagets vd Robert Henriksson.

2007 delades företaget. Kvar blir nu Henrikssons blomstergrossist som drivs av brorsonen Alexander Henriksson och som sysselsätter ett 20-tal personer. Nedläggningen av blomsterproduktionen berör, utöver vd med hustru, två anställda och visstidsanställda säsongsarbetare.

– Produktionen avvecklas under sommaren och växthusen rivs inför den 1 december då kommunen tar över, säger Robert Henriksson.

Han tror att nya bostäder blir ett lyft för villastaden.

– Det bidrar till en intressant utveckling av staden. Om man bygger tvåplans bostadshus så får övervåningen sjöutsikt, menar han.

Arbetet med ny detaljplan tar nu vid och beräknas vara färdigt om ett år. Roland Karlsson vill möta behovet av fler bostäder i kommunen.

– Området är aktuellt för ett framtida resecentrum och därför kan det vara lämpligt med ett flerbostadshus i villaområdet för att även blanda olika typer av bebyggelse.

Köpet omfattar även en fastighet högre upp i Vistaberg på 17 000 kvadratmeter.

Affären träder i kraft efter att kommunfullmäktige godkänt köpet, tidigast i december. Kommunen räknar med att få igen 5,2 miljoner kronor vid försäljning av mark för exploatering.