Visa endast rubriker

Planerna för Hållö-Fiskområdet går vidare

Miljö- och byggnämnden fortsätter arbetet att ändra den befintliga detaljplanen för före detta Hållö Fisk-området på Smögen. Men oppositionen säger fortsatt nej, eftersom man vill värna om de få områden som finns kvar för utveckling av industri på Smögen.