Visa endast rubriker

Planer på ny matbutik

En ny livsmedelsbutik kan komma att byggas vid Bollebygds centrum.

Det är Gotska fastighets AB som gjort en intresseanmälan att utveckla fastigheten Bollebygds prästgåd 1:5 med inriktning mot livsmedelsförsäljning. Fastigheten har tidigare använts av Vägverket som haft förråd där och den gällande detaljplanen anger att den får användas för ”lager, förråd”.

Redan 2006 fick byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ändra detaljplanen så att den möjliggör handel, hantverk eller kontor. Men planändringen har inte prioriterats eftersom det inte funnits någon intressent eller konkret förslag. Under åren har olika aktörer visat intresse för att etablera sig på fastigheten, men det har handlat om verksamheter som inte överensstämt med kommunens ambitioner för platsen.

Nu då det finns en sådan uppdrar kommunstyrelsen åt nämnden att inleda detaljplanearbetet, efter att ha upprättat ett plankostnadsavtal med exploatören.

– Kommunstyrelsen har inga synpunkter på vem som bygger, säger kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (M). Vi beslutar bara vilken typ av verksamhet som får bedrivas. Däremot kommer vi att ha synpunkter på byggnadens utformning, eftersom den är det första man ser då man närmar sig Bollebygds centrum från väster.

Byggnaden kommer att bli något av Bollebygds skyltfönster, så det är viktigt att den ger rätt bild.