Visa endast rubriker

Pengar till mat för unga och äldre fattas

Det behövs ytterligare en miljon kronor till de ungas och de äldres mat i kommunen.
Politikerna skjuter bara till en halv miljon.

Hur löser du detta, kostchef Anne Hansson?

– Jag räknar för att försöka lösa det här problemet. Men just nu känns det mest som moment 22. Jag får inte sänka kvalitén och jag kan inte minska antalet anställda mera.

– Jag får försöka fördela ut de gemensamma kostnaderna lite mera jämt över. Så att kanske exempelvis skolan får ta en större del.

I årets budget finns 16,4 miljoner kronor till kommunens kostenhet.

Den summan bygger på att 1 800 portioner – 600 till äldreomsorgen och 1 200 till förskolor och skolor – ska säljas.

Inom kostenheten finns 23 anställda. 13 av dessa är knutna till Mogaköket, där varje dag 7 personer jobbar. Mogaköket lagar varje dag 1 100 portioner.

Varför blir det underskott i år igen?

– Vi har fått en stor minskning av heldagskoster inom äldreomsorgen. Trygghetsboenden och färre vårdplatser har bidragit till detta. Vi har 13 färre heldagsportioner än tidigare. Och det betyder ett underskott på 575 500 kronor.

– Även om vi fått extra pengar till att höja kvalitén på maten så räcker inte dessa. På Mogaskolan är det i år 48 färre elever men de elever, som går på skolan, äter mer än tidigare. Och så har vi haft flera anställda som varit sjukskrivna under lång tid.