Visa endast rubriker

Pengar sökes till flera projekt

Bussterminalen i Tranemo, Industrivägen i Nittorp, pendelparkering vid Länghem, gång- och cykelväg till Kroksjön...

Där har ni några projekt som Tranemo kommun prioriterar när nya pengar söks.

Det är pengar från två potter som kommunen hoppas på. Dels en som handlar om trafiksäkerhet/miljöåtgärder och dels en som är kopplad till kollektivtrafiken.

Varje år delas pengar ut och Tranemo brukar få med några objekt. Så ännu är det osäkert vilka satsningar som verkligen kan göras – och också när de kan göras.

För ansökningarna sträcker sig över en treårsperiod.

Men kommunens ansökan visar i alla fall hur problemen rangordnas.

När det gäller att förbättra trafikmiljön så hoppas Tranemo på statligt stöd till sju objekt. Inom parentes finns den summa som arbetet beräknas kosta.

1) Tranemo. Befintlig GC-väg utmed Lövstagatan byggs på till Kroksjön. Vägbredden minskas på den 2,4 kilometer långa sträckan. (3 miljoner kronor)

2) Nittorp. Utbyggnad av GC-vägen vid Industrivägen. (350 000 kronor)

3) Dalstorp. GC-vägen utmed Kyrkovägen byggs på med 350 meter. (500 000 kronor)

4) Uddebo. Den felande länken på banvallen in mot Uddebo görs i ordning. (400 000 kronor) Med på listan finns också en förlängning av banvallen från Uddebo och till kommungränsen mot Svenljunga. (1 miljon kronor)

Dessutom finns också en GC-väg vid gamla Samhall och gångbana utmed Byns väg, båda i Tranemo, med på listan.

Bussterminal i Tranemo toppar den lista som gäller kollektivtrafiken. För åtgärder som kan röra till exempel handikappanpassning och pendelparkeringar.

Vid bussterminal handlar det om just att underlätta för dem med funktionshinder (600 000 kronor).

Tvåan på denna lista är också en bekant. Vid Industrivägen i Nittorp finns en busshållplats och den bör ”tillgänglighetsanpassas” (350 000 kronor).

Trea på listan är pendelparkeringen vid R27 infart till Länghem. Asfalt, belysning och cykelställ står på önskelistan (250 000 kronor).