Visa endast rubriker

Oppositionen överklagar markaffär till EG-domstolen

Socialdemokraterna i Sotenäs överklagar försäljningen av fastigheten Väjern 1:109 till EG-domstolen.