Visa endast rubriker

Olsson (S): "Bristande intresse för skolresultatet"

Ulf Olsson (S) är oppositionsråd med ansvar för bland anna finansfrågor, personalfrågor, stadsbyggnadsfrågor, fritidsfrågor.

Vad anser du är majoritetens största misslyckande under den gångna mandatperioden?


– Skolan. Vi har fortfarande väldigt många elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

– Totalt sett under de här tolv åren har det handlat om ungefär 2 000 elever. Det är minst sagt talande att denna fråga inte ens finns med i deras överenskommelse, det visar vilken brist på intresse man haft för skolresultaten.

Det finns en mycket bred majoritet i fullmäktige för minskade grupper på förskolan.

Även ni går till val på minskade grupper. Varför händer det inget?– Vi har föreslagit detta i fullmäktige ett antal år men blivit nedröstade varje gång. I praktisk handling har borgarna inte gjort någonting för att minska förskolegrupperna.

Nämn något som du anser att majoriteten gjort bra under den senaste mandatperioden?


– Infrastruktursatsningar, exempelvis satsningen på förbifart Sjöbo, och som vi till slut också blev överens om riksväg 27.