Visa endast rubriker

Nya varsel på Elmo Leather

Det blir nu ytterligare varsel på Elmo Leather.

Den här gången drabbas 24 anställda – både tjänstemän och kollektivanställda.

Det är fjärde varslet under senaste året. Och totalt kommer antalet anställda att minska med drygt 80 personer bara under det senaste året.

– Situationen är allvarlig och det finns inget annat att göra nu, säger vd:n Nalle Johansson.

Han beskriver hur volymen billäder till Volvo har halverats. Och Volvo har stått för upp mot 50 procent av Elmos omsättning. Hälften av Elmos läderproduktion går till bilindustrin och den andra hälften till möbelindustrin.

– En normalmånad brukar vi tillverka 100 000 kvadratmeter läder till Volvo. I oktober fick vi order på bara en fjärdedel av denna mängd, säger Nalle Johansson.

Det ser nästa lika illa ut för november och december. Längre än så kan företaget inte se just nu. Begreppet just nu handlar om att man kan överblicka fram till jul.

Så sent som i september las det senaste varslet. De 24 anställda inom IF Metall, som då drabbades, har till stor del redan lämnat företaget.

– Ju fler varsel desto mer komplicerat blir det för såväl företaget som för facket. Vi kommer längre och längre ned i listorna och som företag kanske vi inte kan eller vill helt ut acceptera exempelvis LAS regler om turordning. Nu kan ålder och kompetens vara avgörande.

Hur ser du då på framtiden?

– Det är svårt att sia. Vi som ligger längst ned i entreprenörsledet vet inte vad som händer med Volvo. Nu har vi lagt varsel steg för steg och går in för att övervintra.

Så det senaste varslet är inte spiken i kistan för företaget?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har inte vikt ned oss. Och jag är född optimist och ser att vi har mycket på gång fram över. Som projekt inom den tyska bilbranschen. Men satsningar där kan inte börja falla ut förrän kanske i slutet på nästa år, säger Nalle Johansson.

Representanterna för de tre facken - IF Metall, Unionen och Ledarna - menar att det senaste varslet var väntat. Det var ingen överraskning.

– Men det är mycket, mycket tråkigt, tycker Mattias Carlén, Unionen.

Igår inledde facken förhandlingarna om varslen med företagsledningen.

– Vi kommer att hävda att turordningen ska gälla, säger Jonas Edentoft, IF Metall.

– Vi kommer att ha en tuff tid framför oss nu, tycker Tomas Carlsson, Ledarna.

Hur är stämningen bland de anställda?

– Mycket dämpad och fullt med oro, säger de tre.

Men Mattias Carlén, som jobbar som produktutvecklare, understryker med skärpa att det absolut finns en framtid för Elmo.

– Vi har all anledning att se en positiv utveckling fram över, tycker han.