Visa endast rubriker

Nya riktlinjer ska minska dykolyckor

Mindre grupper, fler instruktörer och bättre egenkontroll. Det ska få dykolyckorna att minska, menar konsumentverket och Svenska sportdykarförbundet i en ny branschöverenskommelse.