Visa endast rubriker

Nya planer på biogasanläggning

Nu planeras en ny anläggning på Marieholm i Göteborg där utsorterat matavfall förbehandlas för att sen förädlas till biogas.