Visa endast rubriker

Nya krav för att läsa vid Komvux

Nu har politikerna beslutat om nya regler för studier på gymnasienivå vid Lärcentrum/Komvux.

Det krävs numera godkända betyg från grundskola eller grundläggande vuxenutbildning i svenska/ svenska som andraspråk för att få påbörja gymnasiestudier. Eller motsvarande kunskaper som valideras av ansvariga inom vuxenutbildning. För studier i engelska och matematik krävs också betyg från tidigare studier.