Visa endast rubriker

Ny kulturchef får vänta

Ekonomin i Herrljunga tvingar kommunstyrelsen till drastiska åtgärder.

Bland annat har man med omedelbar verkan stoppat rekryteringen av ny kulturchef.

Först i december 2009 blir det aktuellt att rekrytera ny kulturchef efter Madeleine Andersson, som slutade redan för drygt en månad sedan.

Men tjänsten har varit utlyst, först som kulturtjänst och sedan som kombinerad kultur- och fritidschef från 2010. 72 personer sökte den och redan har flera varit på intervju. Men nu har kommunstyrelsen stoppat rekryteringen och hoppas på så sätt spara några hundratusen kronor.

Under tiden tills ny chef kan utses fortsätter Eva-Lena Liljedahl som tillförordnad kulturchef.

Men ekonomin har även satt sina spår i det budgetförslag som nu arbetats fram. Om inget görs skulle i princip hela det lilla överskottet försvunnit.

I slutet av september räknade man med en tillväxt i landet på 4,8 procent, vilket sänkts till 4,0. Detta påverkar även Herrljunga så att skatteintäkterna minskar med 1,3 miljoner.

En miljon mindre

Västtrafik kommer att kosta Herrljunga en halv miljon mer än först beräknat och i skatteutjämningsbidrag får kommunen en miljon mindre än man rökjnat med.

Dessutom är budgeten beräknat på 9 275 invånare och inte de 9 258 man i verkligheten har idag. Enbart detta minskar kommunens inkomster med 650 000 kronor.

Hur man ska på ihop den negativa ekvation Herrljunga måste lösa har politikerna i den styrande alliansen diskuterat ingående. En åtgärd är att skjuta det beslutade vårdnadsbidraget på framtiden. En annan är att den planerade skattesänkningen med 5 öre uteblir.

Men detta räcker inte för att uppnå målet med cirka 3 miljoner kronor i resultat år 2009. Därför har man beslutat att införa ett generellt sparkrav i alla nämnder med 0,5 procent. Socialdemokraterna har arbetat fram ett eget budgetförslag för 2009.

Läget allvarligt

Men man inser att läget är så allvarligt att man nu avstår från detta och ställer sig bakom det budgetförslag alliansen kommer att presentera på nästa fullmäktigemöte. Eftersom både vårdnadsbidraget och skattesänkningen är borta menar man att man kan göra det.

Oklart är för närvarande hur kommunens väl ställer sig. Vid de gemensamma överläggningarna partierna emellan uppges att kommunens största enskilda parti inte hade några synpunkter alls att framföra. Man sade att man kommer med ett eget förslag senare, alltså på samma sätt som socialdemokraterna gjorde i fjol, något de fick hård kritik för av just kommunens väl.