Visa endast rubriker

Nu är renoveringen av Kampenhof klar

Efter ungefär ett halvår med ombyggnad på Kampenhof är nu renoveringen av bussterminalen nästan klar. Bland annat har hållplatserna tillgänglighetsanpassats och terminalen har fått kafé och bankomat.