Visa endast rubriker

Nu är höstsnuvan här ? så håller du dig frisk

Härlig höst? Nej, för många barnfamiljer är det i stället löss, förkylningar och vab-dagar.
Men det går att bromsa smittspridningen.

Så fort barnen är tillbaka i skolan och förskolan igen kommer de som ett brev på posten – sjukorna. Det är förkylningar och utslag och löss och annat otrevligt.
Friska barn hela hösten, är det en utopi? Ja, tyvärr, säger BVC-sköterskorna Gunilla Fallstrand och Berit Svensson på Norrby familjecentral:
– Det är naturligt att små barn får infektioner ofta, eftersom deras immunförsvar inte är lika upptränat som vuxnas. Man kan inte skydda mot allt, säger Berit Svensson.
Dessutom smittar många virusinfektioner redan innan de bryter ut. Då är det inte lätt att förebygga smitta.
Men det finns ändå saker man kan göra. Att vara ute mycket är bra, både hemma och på förskolan. Virus och bakterier smittar inte på samma sätt utomhus.
– Och så är frisk luft stärkande i sig, säger Berit Svensson.
Hygien är också viktigt, inte bara när barnen är sjuka utan också för att förebygga.
– Handhygien kan nog inte överdrivas.
Som BVC-sköterskor har Gunilla Fallstrand och Berit Svensson ofta kontakt med förskolor som vill ha goda råd om smittspridning. Föräldrar frågar oftare hur snart barnen kan gå tillbaka till förskolan.
Men de båda frågorna hänger ihop – om barnen får vara hemma tills de är ordentligt friska minskar också smittspridningen.
– Självklart är det också för barnens skull, de måste orka en hel dag i förskola eller skola. Det är skillnad att vara i barngruppen jämfört med att vara hemma, säger Gunilla Fallstrand.
Förr var man som förälder allra mest rädd för röda prickar, eftersom det är typiska symptom på de allvarliga barnsjukdomarna. Idag är de mindre vanliga.
– Det som kan vara farligt vaccinerar vi mot idag, poängterar Gunilla Fallstrand.
Men många lindrigare virusinfektioner som ger feber ger också röda prickar. Som förälder bör man kontakta vården om man känner sig orolig och om barnet är mycket allmänpåverkat – men gör det på telefon, så minskar smittrisken.