Visa endast rubriker

SD-förslag nobbades

Kommunstyrelsen har sagt sitt om mängder av medborgarförslag.

Fem av dem har koppling till sverigedemokraterna.

”Tranemo kommuns skolor bör aktivt delta i Forum för levande historias skildring av kommunismens brott mot mänskligheten”. Svaret från kommunledningen blir att Forum för levande historia tar fram trovärdigt material.

Ta fram en handlingsplan med målet att förbättra relationerna över generationsgränserna. Så löd nästa önskemål, svaret från politikerna blir att ämnet är viktigt, men det behövs ingen särskild handlingsplan.

Upphör med ekonomiskt stöd till invandrarföreningar. Inte heller detta vann gehör, med motiveringen att förslaget inte är förenligt med lagar mot etnisk diskriminering. Dessutom har under senare år endast delats ut bidrag till en danskurs som finska föreningen höll.

Det ska vara förbjudet för skolelever att bära burka eller nikab. Svaret blir att Skolverket är negativt till förbud som inte föregås av diskussioner om värdegrund och jämställdhet. Dessutom saknas i dagsläget exempel på elever som bär klädedräkterna.

Slutligen efterlyses ett förbud mot mångkulturella lovdagar i skolan. Men ks konstaterar att det inte finns några sådana, om man inte tar med dagar som firas av även ”infödda svenskar”.