Visa endast rubriker

Nilsson (M): "Jag är inte riktigt nöjd"

Ulrik Nilsson (M) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, ansvarig för ekonomi, miljö och övergripande frågor i kommunen.

Skatten har inte sänkts trots att ni kom överens om att sträva efter detta.


– Det beror på två saker, finanskrisen i slutet av mandatperioden och att inte alla partier varit eniga. Vi har haft ett resultat där det hade varit möjligt. Men i stället har vi valt att skapa stabilitet, hålla uppe investeringsvolymen och inte öka låneskulden.

Varför har ni misslyckats med att nå miljömålen?


– Vi har varit drivande i miljöarbetet och har gjort stora investeringar som avfallshanteringen. Det tydligaste tecknet på ambitionen är ackumulatortanken.

– Att vi inte nått målen beror på att vi inte haft ett riktigt bra system att lägga in i det dagliga arbetet. Jag är inte nöjd med att vi inte klarat målen.

Vad är du mest nöjd med under den gångna mandatperioden?


– Att vi i en av den moderna tidens skarpaste konjunkturnedgångar kan värna de allra flesta sektorerna från konsekvenser. Vi har visserligen minskat personal, men det har berott på demografiska orsaker.

– Vi har också bekräftat att Borås är kapabel att ta hand om utmaningar som Borås Arena, skulpturfestivalen, Borgstena allhall.