Visa endast rubriker

Naturvårdsverket tillåter minkjakt i Kosterhavet

Av hänsyn till två överklaganden kommer Naturvårdsverket att ändra i skötselplanen för Kosterhavets nationalpark.