Visa endast rubriker

MP: Satsa mer på kollektivtrafiken

Långsiktighet och hållbarhet är nyckelord i Miljöpartiets valkampanj i Bollebygd.

Några slutsatser partiet drar av det är att undvika att bygga bostäder på jordbruksmark och satsa på kollektivtrafik.

Sassi Wemmer, MP:s förstanamn och Hultaforsbo, har arbetat politiskt i hela sitt liv, men partipolitik är nytt.

Han vill fatta långsiktiga beslut som leder till en utveckling av kommunen – och då inte bara centralorten utan även ytterområdena Olsfors/Hultafors och Töllsjö.

När det gäller att exploatera jordbruksmark är partiet bestämt emot. I den frågan har MP samarbetat en del med LRF.

– Visst behövs mark att bygga bostäder på men jordbruksmark är nästan helig.

Landstingskandidaten Birgitta Losman tycker att det är bra att Sassi Wemmer har arbetat mycket ute i Europa och sett en del.

Bland annat ser man i Tyskland till att skydda ersättningsmark om man bygger på jordbruksmark.

Peter Berg, andranamn i kommunen, pluggar till skogsingenjör och arbetar som spårvagnsförare. Markfrågor och kollektivtrafik ligger honom varmt om hjärtat.

Kollektivtrafiken kanske inte kan bygga på ordinarie linjer till alla delar av kommunen, men han vill titta på möjligheterna med anropsstyrd trafik och eventuell samkörning med skolbussarna.

Birgitta Losman påpekar att för Bollebygd är även trafik över kommungränsen, såsom linje 100 mellan Borås och Göteborg via Bollebygd, viktig. Bollebygd är en pendlarkommun.

I samband med planerna på en snabbjärnväg på Götalandsbanan vill MP utveckla trafiken även på den nuvarande järnvägen och kanske öppna stationer i Hultafors och Sjömarken igen.

Cykelvägar är viktiga både för att ta sig fram mellan kommunens delar och för folkhälsan, men även vägunderhåll på bilvägar måste till så att de inte förfaller. En tanke är att kommunen sätter av en cykelpott att bygga cykelbanor för.

Pembe Gencoglu lämnar kommunpolitiken och kandiderar i stället till riksdagen, men säger att hon tar med sig landsbygdstänkandet. Hon vill arbeta med skolpolitik, invandring och segregation.

Sassi Wemmer säger att det är viktigt att bygga upp en mångkulturell värdegrund redan i skolan.

MP ingår inte i någon allians inför valet, men har samarbetat en del med S och V. Bland annat har man ett gemensamt förslag om att starta en kulturskola i Bollebygd.