Visa endast rubriker

Misstänkt miljöbrott upprör

På västra Orust har en fastighetsägare grävt ut bottnen av Strane å och byggt en damm för ett litet vattenkraftverk. Det retar upp och Älvräddarna.