Visa endast rubriker

Minskat underhåll ska spara sex miljoner

Minskat underhåll av gatorna. Inga urnor med blommor. Ingen röjning av skogsdungar. Sex säsongsanställda sägs upp. Det föreslår tekniska kontoret för att kunna spara tre miljoner kronor per år.