Visa endast rubriker

...men i Mjöbäck finns det plats

I Mjöbäck finns en av kommunens två minsta förskolor.

Där är just nu bara elva barn inskrivna.

– Det är en bra förskola – framför allt för barnen men även för oss i personalen, tycker förskolläraren Jeanette Kristensson.

Hon talar om den goda inne- och utemiljön, barnens goda möjligheter att i lugn och ro få leka, den låga ljudnivån, att personalen räcker till för alla...

På förskolan jobbar idag förutom Jeanette också Inga-Lill Bertilsson och Birgitta Hansson. Totalt motsvarar deras arbetstid 2,3 heltidstjänster. Det krävs tre i personalen för att öppettiderna ska kunna täckas upp fullt ut.

Men barnens tillsynstimmar räcker egentligen bara till 1,5 tjänst. Så kommunen får skicka över extra pengar och det gäller för alla små förskolor.

Förskolan i Mjöbäck samarbetar mycket med fritids och skolan. Detta tydliga samarbete har blivet en given väg för de små enheterna. Ett sett att lösa en rad praktiska frågor.

– Det har aldrig tidigare varit så få barn här under mina tio år på förskolan, berättar Jeanettte.

– Det är helt enkelt för lite barn i byn. Vi har ännu inte drabbats av några effekter av arbetslösheten. Vi tror inte att vårdnadsbidraget ska påverka oss.

Vad tror du om framtiden då?

– Framtiden är våra barn och det är viktigt att satsa på dem. Det optimala är naturligtvis om det flyttar flera barnfamiljer till vår by. Men vi kan kanske också ta emot barn från Överlida – precis som inom skolan, tycker Jeanette.