Visa endast rubriker

Mark stänger av chefer

Marks Kommun stänger av två chefer med omedelbar verkan, som en följd av skandalen inom socialtjänsten.

– De är avstängda för att vi ska kunna göra en opartisk utredning, säger socialchefen Magnus Andersson.

Han fattade beslutet i torsdags eftermiddag, med stöd från kommunledningen.

– De är avstängda under konsultens utredning för att arbetet ska göras i lugn och ro.

De två cheferna, en enhetschef och en verksamhetschef, har varit ansvariga för individ- och familjeomsorgs-enheten – den enhet som Socialstyrelsen kraftigt kritiserat. Enhetschefen avgick för en tid sedan från sin chefspost och skulle omplaceras. Nu avvaktar kommunen med omplaceringen. De två cheferna får lön under sin avstängning.

Konsultens arbete väntas bli klart månadsskiftet oktober/november.

– Det jag vill ha svar på är hur kunde det bli så här, hur kunde det gå så snett. Vi har inget bra svar på det än och därför vill jag ha ett bra beslutsunderlag inför kommande steg, säger Magnus Andersson.

Har inte de avstängda cheferna kunnat ge några svar?

– Jag kommenterar inte det i dagsläget.

Har det kommit fram något mer som pekar på att cheferna gjort fel?

– Det är det jag vill utreda.

Ditt förtroende för dem?

– Jag kommenterar inte det i dagsläget för att inte föregå utredningen.

Riskerar de få sparken?

– Vi tar ställning i olika riktningar senare.

Hur tog de beskedet om avstängning?

– De samtalen är mellan mig och dem.

De två cheferna vill inte kommentera avstängningarna.