Visa endast rubriker

Många utryckningar i Ulricehamn

66 trafikolyckor och 20 bränder i olika byggnader. Dessutom en drunkningsolycka. Det är det tråkiga sammanfattningen av Räddningstjänsten utryckningar i Ulricehamn under 2009.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nu kommit med statistik över samtliga svenska kommuners frekvens vad gäller räddningstjänstens utryckningar.

Värst är det i uppländska kommunen Älvkarleby där man gjort 228 utryckningar på drygt 9 000 invånare vilket är flest per person. Att jämföra med Ulricehamn där det gjordes 200 utryckningar på över 22 700 invånare.

Den vanligaste orsaken till att räddningstjänsten fick rycka ut i Ulricehamn var trafikolyckor, 66 stycken, följt av automatlarm där ingen brand eller annan fara förekommit, 50 stycken.

– 50 kan tyckas vara mycket att åka ut på i onödan så att säga, men det har blivit betydligt färre automatlarm de senaste åren, det har nog att göra med att företagen tvingas betala om räddningstjänsten kommer utan att anledning finns. Tidigare år kan vi ha haft 150 sådana larm. Nu är det mer riktiga incidenter vi åker på, säger Per

Johansson som är lokal platschef för räddningstjänsten och han menar att Ulricehamn ändå klarar sig ganska bra i olycksstatistiken.

Tranemo gjordes totalt 149 utryckningar 2009 varav 44 gällde trafikolycka och 28 händelser handlade om bränder.