Visa endast rubriker

Många romer flyr till Göteborg

Ovanligt många romer från Serbien kommer just nu till Göteborg. Sedan september har 749 personer från Serbien sökt asyl i Göteborg och Migrationsverket arbetar just nu med att hitta boende åt alla.