Visa endast rubriker

LRF växer trots att bönderna blir färre

Bönderna blir färre men LRF växer i medlemsantal. Bara på jämförelsevis lilla Orust fick man 10 medlemmar till under 2009. I landet växte medlemsantalet med över 1000 personer till 169 762. Varför? – Det är nog så att många som flyttar ut på landet vill stötta skötseln av markerna tippar LRF:s kommungruppsordförande på Orust, Bosse Olsson i Myckleby.