Visa endast rubriker

Äldrevården sämre när kommunen sparar

Länsstyrelsen riktar ytterligare kritik mot Orusts kommun. Det handlar bland annat om att kvalitén på äldreomsorgens innehåll, antalet personal och den individuella planeringen är för dålig.