Visa endast rubriker

Lars-Åke Larsson (M), ordförande i Tranemo kommunfullmäktige

På första plats... Lars-Åke Larsson är ordförande i Tranemo kommunfullmäktige och en av moderaternas 21 namn på listan till kommunfullmäktige.

Hur går det för er i valet?


– Vi är ganska optimistiska eftersom det går bra i opinionsmätningarna på riksplanet.

Varför ska Tranemoborna rösta på er?


– För att få en stabil utveckling i kommunen. Den borgerliga alliansen är väl sammansvetsade och är starkt målinriktade på att utveckla Tranemo.

Vad är din viktigaste valfråga?


– Att vända den negativa befolkningsutvecklingen i Tranemo. Det är viktigt att ta fram åtgärder som vänder detta.