Visa endast rubriker

Lång kö till förskolan

Under de senaste tio åren har Christina Nilsson haft ansvaret för placering av barn i kommunens barnomsorg.

– Det har aldrig tidigare varit så bekymmersamt, konstaterar hon.

Det som gör läget så svårbedömt är alla olika faktorer som nu påverkar förskolor och fritids.

Tidigare har nästan bara födelsetalets uppgång och nedgång påverkat.

Nu har även det dåliga arbetsmarknadsläget och det nya vårdnadsbidraget tillkommit. Och alla dessa tre faktorer styr hur barnomsorgen ska se ut.

Christina Nilsson, som är planerings- och utredningssekreterare, har ett akut problem just nu. Det finns nio barn i kö till förskolan och hon vet inte var de kan få plats.

– Men sedan blir bekymret ett helt annat. Till hösten minskar enligt prognosen antalet barn kraftigt. Och det har aldrig fötts så få barn - bara 84 i hela kommunen förra året.

Så framöver måste själva organisationen och tjänsterna inom förskolor och fritids ses över.

– Vi beräknar att 43 familjer ska utnyttja vårdnadsbidraget, som träder i kraft första april. Det motsvarar 2,78 tjänster inom förskolan. Till detta ska sedan också läggas effekterna av arbetslösa föräldrar.

Redan nu kan Christina Nilsson se att 40 barn i hela kommunen slutat på fritids under de senaste två månaderna. Cirka hälften har slutat på grund av arbetslöshet. Om en förälder är arbetslös har barnet inte rätt till plats på fritids.

– Det har främst påverkat centralorten och Mårdaklev. Men jag ser också att flera föräldrar redan fått nya jobb och vill ha tillbaka fritidsplatsen.

Arbetslösheten drabbar också förskolorna. Arbetslösa föräldrar väljer allt mer att skriva ned tiden för sina barn till 15 timmar.

– De små förskolorna är mest sårbara av alla dessa förändringar, menar Christina Nilsson.