Visa endast rubriker

Kritiserar indragning av stopp i Knalleland

Ta inte bort tåguppehållet i Knalleland! Den uppmaningen riktar Herrljunga kommun till Borås stad som begärt in samråd för hur shoppingområdet ska växa i framtiden.

I Knalleland samsas bostäder med handel och skolor. Det innebär att det blir trångt för trafik med stockningar som följd. Men att ta bort tåguppehållet, går inte Herrljunga med på.

”Herrljunga kommun anser att den lättillgänglighet som i dag finns till Knalleland med kollektivtrafik måste bibehållas”, menar planeringssekreterare Andreas Karlberg i kommunens remissvar.