Visa endast rubriker

Kommunen styr över strandskyddet

Den 1 november flyttas makten över strandskyddet i Göteborg från länsstyrelsen till byggnadsnämnden. Efter en lagändring är det nu kommunerna som kan bevilja dispenser och upphäva strandskydd om det är motiverat.