Visa endast rubriker

Knäcktes av jobbet ? får rätt till livränta

Kenneth Cedlund jobbade i 15 år hos Svenljunga kommun. Arbetsuppgifterna blev allt mer krävande och jobbet knäckte honom.
Nu ger kammarrätten Kenneth Cedlund rätt till livränta på grund av arbetsskada.

Kammarrätten går emot en dom i länsrätten och går emot försäkringskassans bedömning. Kammarrätten slår fast att det fanns en given koppling mellan jobbet hos kommunen och utbrändheten.

– Det är helt otroligt. Jag hade inte vågat räkna med detta, jag vet ju hur svårt det är att få rätt, säger Kenneth Cedlund.

– Men detta måste också bli en tankeställare för Svenljunga kommun. Jag försökte säga ifrån – men ingen lyssnade.

Kenneth kom till kommunen 1987 som planeringsingenjör. I mitten av 90-talet började han känna att arbetsbelastningen var alltför hög.

Kenneth avancerade, blev enhetschef och fick ansvar för såväl personal som budget. Arbetsveckorna blev längre och längre och sömnen sämre och sämre.

Hösten 2000 drabbades Kenneth av en hjärtinfarkt och ett halvår senare kom utmattningssyndromen. 2002 lämnade han Svenljunga kommun för gott.

– Det tog tre-fyra år innan jag började komma tillbaka. Jag kunde inte ens gå ut och handla.

Kenneth fick förtidspension. Och har idag hunnit bli 65 år.

– Och nu mår jag jättebra!

Beskedet att kammarrätten skickar tillbaka hans ärende till Försäkringskassan gör inte dagen sämre. Skickar tillbaka det med beslutet att ”Cedlund har rätt till livränta på grund av arbetsskada (stressyndrom med fysiska och psykiska komplikationer). Han har därför rätt till livränta för den inkomstförlust han åsamkats.”

Det kammarrätten, länsrätten och försäkringskassan dividerat om är huruvida arbetsrelaterad stress kan orsaka varaktig psykisk sjukdom. Kammarrätten stödjer sig på en utredning Socialstyrelsen gjort och slår fast att Kenneth Cederlunds arbetssituation varit orimlig.

”Och övervägande skäl talar för att hans sjukdomsbesvär orsakats av denna skadliga inverkan”.

Ett bevis på det orimliga i Kenneth Cedlunds situation var det som hände när han lämnat sitt jobb. Då fördelades hans uppgifter på fyra olika personer!

– Men det berodde på att den tjänst Cedlund haft togs bort, säger Thomas Mellqvist, dåvarande kommunalråd.