Visa endast rubriker

Kind satsar lite på elevhälsovård

Läkarhjälp för några kronor per elev, eller nästan två hundralappar.

Kind lägger minst resurser på elevhälsovård jämfört med grannkommunerna i öster.

Svenljunga och Tranemo lägger minst resurser på skolhälsovård av sex jämförda kommuner. De övriga är Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Hylte.

I undersökningen har man räknat samman all tid som en elev kan få av framför allt sköterskor, läkare, kurator och psykolog. Det visar sig då att man i Svenljunga lägger knappt 7 årsarbetare per tusen elever, och i Tranemo ungefär 6,5. Den kommun som ligger i topp är Gislaved med 9,7 årsarbetare.

– Vi ligger dåligt till med skolsköterskor, det vet vi om. Nu är det budgeterat för ytterligare en halv tjänst för skolsköterskor nästa år, säger Jan-Åke Hansson, förvaltningschef för barn- och utbildning i Svenljunga.

Om sköterskorna nu börjar få en lösning så är bristen på läkare ett svårare problem. En halv dag i veckan finns det tillgång till läkare.

– Vi har alltid budgeterat så att det räcker till mer läkare, men vi får inte tag på någon som vill jobba här, säger Jan-Åke Hansson.

Däremot ligger man bra till med kuratorer. Eleverna i Svenljunga får näst mest kuratorstid av alla kommuner.

Tranemo ska enligt undersökningen vara sämst på att ge tillgång till kuratorer, men bäst på att erbjuda psykologhjälp.

– Det var en del omständigheter då de gjorde undersökningen som var tillfälliga. Just då hade vi en tom kuratorstjänst men extra många psykologer för att vi hade en som skolades in. Nu har det jämnat ut sig mer, säger Mats Lundborg, förvaltningschef för barn -och ungdom i Tranemo.

I Tranemo planerar man inga förändringar i bemanningen inför nästa år.