Visa endast rubriker

Keijo Laine, förstanamn för KD i Bollebygd

På första plats ... Keijo Laine, förstanamn för KD i Bollebygd. Partiet har i dag två mandat i fullmäktige.

Hur går det för er i kommunalvalet?

– Bättre än förra gången.

Varför ska Bollebygdsborna rösta på er?

– För att vi är ett parti som sätter mänskliga relationer främst och som främjar hederlighet, omtänksamhet och värme. Vi vill att samhället ska byggas på hänsyn, på att människor är solidariska och hjälper varandra.

Vad är din viktigaste valfråga?

– Valfrihet och rättvisa för barnfamiljer: Familjen är stommen i samhället, den naturliga och grundläggande gemenskapen. Barn och föräldrar är olika. Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Därför säger vi exempelvis nej till alla försök att tvångsdela föräldraförsäkringen. Familjepolitiken ska stödja

– inte styra – familjerna att välja den barnomsorgsform som passar dem bäst i det skede av livet som de befinner sig i. Familjerna själva vet vad som är bäst för deras barn.