Visa endast rubriker

Katten vilken papperskatt

1986 brann bostadshuset i Ledet ned till grunden.

Samma dag hade som tur var Håkan Lorentzon hämtat lådorna med de gamla kommunala handlingarna.

Handlingarna blir nu en utställning.

Både Håkan Lorentzons far John och farfar Carl var politiskt aktiva i högerpartiet. Och Carl ledde fullmäktige i Frölunda och John sedan Kindaholms fullmäktige.

Hembygdskunskap

Som förtroendevalda och ansvariga i kommunen hann de spara på sig många handlingar, dokument, kvitton och papper.

Och allt samlades i lådor på gården Ledet.

Nu har Håkan Lorentzon skänkt alla lådorna från vinden på Ledet till hembygdsföreningen. Och där har Carin Mathiasson tagit sig an alla papper.

– Det här är en skatt i hembygdens kunskap. Och här kan folket i bygden hitta papper om sina anhöriga. Det är viktigt att alla intresserade kan få möjlighet att själva bläddra bland handlingarna, tycker Carin.

Kvitto på understöd

Därför har hon gjort i ordning en utställning, som invigs den andre december i biblioteket i Östra Frölunda. Och den blir kvar där så länge människor intresserar sig för den.

Carin visar den äldsta handlingen, som är från 1894. Det är en skrift som skickats till landshövdingen och som visar på väghållningsavgifterna för alla olika gårdar. Där finns också en ansökan om att få bygga bron över Ätran vid Ledet.

– Den yngsta handlingen är från 1927. Och det visar sig att år 1900 hade Frölunda 1 111 invånare. Idag är befolkningssiffran halverad.

Carin bläddrar vidare i pappren. Hon hittar ett kvitto från ”sockna” där Dikla Erlandsson, Ekås, fick understöd på fem kronor i månaden.

Årtalet är 1911.

Skuldsatt kyrkoherde

I en räkenskapsbok som Mauritz Johansson i Hid Övre förde visar det sig att kyrkoherden Löfman i Kalv hade stora skulder. I början av 1916 var han skyldig 1 910:82. Summan sjönk under året till 1?424:07.

– Det går att lära sig mycket om hembygden bara i alla dessa handlingar, tycker Carin.