Visa endast rubriker

Kajen kollapsade av trycket

Någon gång under natten mellan måndag och tisdag rasade gamla kolkajen, inne på Uddevalla Hamnterminals område, mitt emot marinan på samma sida som Junoverken. Med ett brak vek sig marken och kajen och rasade rakt ned i Bäveåns mynning. Ingen person skadades.