Visa endast rubriker

JO startar utredning om Ulrik Nilsson

Justitieombudsmannen, JO startar en utredning om kommunalrådet Ulrik Nilssons (M) sätt att handlägga markaffären utanför Sandhult för SP:s biltestanläggning.

Kommunstyrelsen har fram till den 1 december på sig att svara på JO:s frågor.

En privatperson i Borås JO-anmälde dagarna före valet kommunstyrelsens ordförande för bland annat misstänkt jäv i saken, eftersom Nilsson är tjänstledig från just SP för sina politiska uppdrag.

Affären innebär ett markbyte mellan kommunen och en skogsägare så att en industritomt kan bildas för det eventuella byggandet av en ny biltestbana strax intill den nuvarande norr om Sandhult.

Men kritik har riktats mot Nilsson från den politiska oppositionen för att den privata markägaren gynnas och får skog värd dubbelt mot den han lämnar. Dessa argument följs också upp.

JO vill däremot koncentrera sin granskning på jävsfrågan och om den länge uteblivna diarieföringen av ärendet. Dessutom vill man ha en redogörelse över hur det så kallade intentionsavtalet om affären handlagts.

Avtalet har ännu inte klubbats i kommunstyrelsen, och innan dess saknar det juridisk giltighet.