Visa endast rubriker

JO-anmäler F-kassan för fel besked om intyg

En man i Marks kommun har anmält Försäkringskassan till Riksdagens ombudsmän JO.

Han anser sig ha blivit felinformerad i samband med en sjukskrivning och förlorar en stor summa pengar på det.

Mannen har ett medfött handikapp på ett ben vilket gör att han har svårt att gå. Efter att tidigare ha jobbat heltid fick han 2007 besked att han var 50 procent arbetsoförmögen. Han fick ett vikariat på halvtid som löpte till mars 2008.

Sedan blev han 50 procent sjukskriven och 50 procent arbetslös. Under tiden gjorde Försäkringskassan en ny undersökning som konstaterar att han är 50 procent arbetsoförmögen.

Mannens anmälan till JO handlar om att han anser sig ha fått felaktig information vid det läget för två år sedan.

Han hävdar att han har ringt Försäkringskassans kundtjänst för att få ett intyg till A-kassan. De svarade då att han måste friskskriva sig för att få ersättning, utan att informera honom hur det negativt skulle påverka hans ersättning i framtiden.

Mannen gjorde som de sade och följden blev enligt honom att hans sjukförsäkring ändrades från heltid till halvtid. Detta har i sin tur gjort att hans sjukpenningsgrundade inkomst har ändrats från drygt 200 000 kronor till knappt hälften.