Visa endast rubriker

Ja till fortsatt friskoleförsök

En enig kommundelsnämnd Centrum sa i går kväll ja till ett fortsatt försök med Engelbrekt som kommunal friskola.

Men när det gäller ekonomin var de politiska blocken oeniga.Efter många turer fram och tillbaka har nu Engelbrektsskolan fått ja från politikerna. Friskoleförsöket fortsätter fram till nästa halvårsskifte. En ny ansvarsfördelning ska också göra rollerna tydliga för alla parter.

Nämnden tog också ställning till de besparingar som kommundelarna ska göra på grund av de sjunkande skatteintäkterna.

Och här var det slut på enigheten. Socialdemokraterna och vänstern följer sitt budgetförslag från fullmäktige och ville inte spara på varken barnen eller de äldre. De var också emot att stänga restaurang Trappen. Men majoritetens förslag gick igenom.