Visa endast rubriker

Husbygge vid Sandsjön kan starta i april nästa år

Detaljplanen för Sandsjön är nu godkänd av kommunfullmäktige.

Om allt går som det ska kan de första husen börja byggas redan i april.

– Det var en fantastisk känsla att få ett enhälligt ja av politikerna. Det här kommer att bli ett riktigt fint område, säger Susanne Norberg, miljö- och byggchef.

Hon vill dock inte andas ut riktigt än. Beslutet är taget men planen har inte vunnit laga kraft. Det gör den först den 12 december. Om ingen kommer in med några synpunkter kan avstyckningen av tomter påbörjas i februari/mars. Upphandlingen av markberedning kommer också att göras omgående.

– Det är en del jobb med att göra lösningar för dagvattenhanteringen, säger Susanne Norberg.

Visning och försäljning av tomter kan komma igång i mars/april.

– De första husen borde vara färdiga i slutet av augusti.