Visa endast rubriker

Hur stor är risken för jordskred?

Bor du vid Göta Älv och är orolig för jordskred? Nästa år blir en stor kartläggning av stränder och flodbotten längs Göta Älv klar som har utrett riskerna.