Visa endast rubriker

Hjälper till med träning

Primärvården vill jobba mer hälsoförebyggande och tar kommunens hälsoutvecklare till hjälp.
Lena Ahlqvist ska stötta dem som vill komma igång med träning.

Primärvården har som uppgift att jobba mer hälsoförebyggande. Motion på recept är ett sådant exempel.

Ibland kan det dock behövas mer än ett recept för att en person ska ändra sin livsstil.

– Vi pratar om det här med livsstil och hälsa med våra patienter, men ibland kan det behövas en liten puff för att komma igång, säger Berit Johansson, distriktssköterska som bland annat jobbar på barnavårdscentralen, BVC, i Svenljunga.Hon ser behovet mot bakgrunden att antalet överviktiga har ökat på senare år. Detsamma gäller patienter med diabetes.

Lena Ahlqvist är hälsoutvecklare på Svenljunga kommun och i ett gemensamt projekt kan nu primärvården skicka patienter vidare till henne.

– Det känns väldigt bra att kunna samverka och på så vis använda de resurser som redan finns, säger Berit Johansson.Efter patientens godkännande tar Lena Ahlqvist kontakt och bestämmer tid för en hälsoprofilsbedömning.

Vid mötet kan hon också ge konkreta råd om hur personen kan förändra sin livsstil.

– Utifrån vad personen är intresserad av kan jag hjälpa till att hitta en motionsform som passar. Jag kan också stötta och ha uppföljande kontakter, säger hon.Lena Ahlqvist menar att hon i de fall det behövs kan följa med en person till gymmet första gången eller till ett motionspass hos Friskis och svettis tillexempel.

– Jag kan hjälpa personen med att ta det första steget och visa vilka möjligheter som finns, säger hon.Berit Johansson ser att samarbetet kan leda till stora vinster, både för samhället och för den enskilde.

– Vi sparar både lidande och pengar, säger hon.Satsningen är ett projekt som till en början sträcker sig över sex månader. Därefter ska det följas upp. Kommunens folkhälsoråd har bidragit med 25 000 kronor till satsningen.