Visa endast rubriker

Hedegärdebron stängs för fordonstrafik

I dag stängs Hedegärdebron mellan Erik Dahlbergsgatan och Hedegatan för reparation. Cyklister och fotgängare kan fortfarande ta sig över bron, men fordon och bussar måste välja andra vägar.