Visa endast rubriker

Här är löftena som INTE UPPFYLLDES

Skattesänkningar – Ej genomfört

Målet: Strävan skall vara att kunna sänka skatten.

Detta har hänt: Frågan har diskuterats i samband med budgetförhandlingar, åtminstone de som hanns med före den ekonomiska krisen, men ingenting har hänt. Sexpartimajoriteten har varit splittrad när det gäller frågan. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är de partier som mest drivit på för skattesänkningar. Inför förra valet ville Kristdemokraterna sänka skatten med en hel krona.Trafikmiljön – Ej genomfört

Målet: Trafikmiljön i Borås skall förbättras och genomfartstrafiken minska.

Detta har hänt: Trafiken på både Kungsleden och Allégatan fortsätter att öka, liksom på riksväg 40. Mätningar visar att luften i Borås klarar miljökvalitetsnormerna men är ändå sämst i länet efter Göteborg. Avgaserna från biltrafiken är problemet. Koldioxidutsläppen ökar. Sett till de centralaste delarna har dock biltrafiken stängts av vid Sandwalls plats, liksom på delar av Torggatan och Österlånggatan.Förskolan – Ej genomfört

Målet: Grupperna inom förskola och skola ska minskas

Detta har hänt: Jämfört med början av 2000-talet har barntätheten per anställd ökat uppemot 25–30 procent i Borås. Ökningen ser olika ut i kommundelarna. De senaste åren har personaltätheten legat på ungefär samma nivå. Under våren har antalet lärare per hundra elever grundskolan stigit med 0,28 lärare efter att Vägvalet agerat tillsammans med oppositionen. Dock hade verksamheten på flera håll skurits ner året innan.Miljömålen – Ej genomfört

Målet: Borås stad ska vara pådrivande i miljöarbete

Detta har hänt: Miljöarbetet går långsamt. Även om en hel del blivit bättre når inte kommunen de mål som satts upp för miljöarbetet. Förra året var bara 2,44 procent av de livsmedel som upphandlades ekologiska. Målet var 25 procent. Fortfarande görs alltför många bilresor med privata bilar som inte är miljöbilar liksom alltför många flygresor. Inte heller nås målet att hälften av alla skolor och förskolor skall ha Grön flagg.Bostadssegregeringen – Ej genomfört

Målet: Bostadssegregeringen skall minska

Detta har hänt: Alla är överens om att det finns en bostadssegregering i Borås. Men det har under mandatperioden varit tämligen tyst om vad man skall göra åt detta. Nya lägenheter har främst byggts i centrum. För åtta år sedan togs beslut om att delar av Hässleholmen skulle säljas för att höja områdets status. Till detta har politikerna ännu inte tagit ställning.