Visa endast rubriker

Här byggs nya hyreshus

Bollebygds centralort får fler lägenheter. Strand AB har köpt en kommunal tomt vid betongbacken och planerar 24 nya lägenheter.

Marken som Strand AB har köpt ligger mellan Göteborgsvägen och Ekedalsvägen. Efter en lång process som pågått sedan 1999 har företaget nu fått köpa fastigheten av Bollebygds kommun.

I dagsläget består området i stort sett enbart av en skogsdunge, men nu inleds ritningsarbete och projektering för att kunna börja bygga där första halvåret 2011.

Området som Strand AB har köpt för att bebygga är cirka 5 000 kvadratmeter stort och har hittills varit kommunal mark.

Tanken är att bygga tre hus med totalt cirka 24 lägenheter i storleken två–tre rum.

Lägenheterna planeras få en god standard med badrum med egen tvättmaskin och handdukstork, parkett i en stor del av lägenheten, välplanerat kök med matplats samt balkong eller uteplats. Alla husen kommer att ha hiss.

Husen kommer, liksom alla Strands fastigheter att värmas med förnyelsebar energi. I detta fallet blir det fjärrvärme eftersom Strands redan har en fjärrvärmeanläggning som förser stora delar av Bollebygds centrum med uppvärmning.

Förutom husbyggena har Strand AB åtagit sig att bygga en gata utmed Bollebygdsbostäders hus och även att rusta upp vägen som går under Göteborgsvägen i området.

På sikt planerar Strand AB ytterligare lägenhetsbyggnation i centrala Bollebygd. Som BT berättat äger företaget marken intill Centrumhuset. Men man avvaktar med att dra igång byggnation där eftersom det pågår en diskussion om att flytta Tingshuset österut, vilket skulle ge bättre möjligheter att planera hyreshusen där.

– Tingshuset står på kommunal mark som klassats som parkområde, säger Strand AB:s vd Marita Strand. Bollebygdsborna är stolta över huset, men det skulle synas ännu bättre om det flyttas.

Och enligt kommunarkitekten har huset flyttats en gång förut så det handlar inte om att flytta det från sin ursprungliga plats.

Marita Strand beräknar att lägenheterna i betongbacken kommer att vara klara för inflyttning under 2012. Hon kan inte säga något om hyresnivån ännu eftersom upphandlingarna av entreprenörer till bygget inte har påbörjats.