Visa endast rubriker

Grupp på Facebook för att Ballasjöns badplats ska rustas upp

Ballasjöns badplats behöver rustas upp och rensas, tycker ungdomarna som badar där.

De har fått med sig sina föräldrar på noterna och en Facebookgrupp som bildats har snabbt fått nya medlemmar.

Facebookgruppen bildades av mamman Eva Almqvist som ville få lite fart på diskussionen kring badplatsen. Gruppen hittar man lätt om man söker på ordet Ballasjön på Facebook.

Hon har även skickat frågor till politikerna i alla partier om vad man kan göra vid Ballasjön (se faktaruta för svar som hittills kommit).

Badplatsen skulle kunna bli riktigt fin om man röjde upp stranden, tog ner en del träd so skuggar så att det är svårt att sola och rensade botten runt bryggan. Kunde man sedan få upp ett hopptorn också, som det fanns förr, så vore det ännu bättre.

– Blir badplatsen öppnare så minskar man dessutom skadegörelsen, säger Eva Almqvist. Man ställer inte till lika mycket om man syns väl.

Vid kontakt med kommunens tjänstemän fick hon svaret att personal åker till Ballasjön cirka en gång per vecka under badsäsongen. De klipper då gräset, tömmer soptunnan, plockar upp eventuellt löst avfall, kollar så att bryggan är i gott skick och att livbojen är i ordning. Det finns inga planer på några andra åtgärder avseende Ballasjöns badplats.

Fredrik Ryberg, som är vid badplatsen med sina döttrar Emilia och Felicia, minns att då han var barn fanns det ett hopptorn med brygghöjderna en, två och tre meter. Det skulle man kunna ha igen där sjön är djup nog.

Emilia Ryberg, Felicia Ryberg, Nelli Corneliusson, Angelina Johansson, Elsa Parkstad och Denize Lundkvist tycker att stranden borde rensas och snyggas till och att man skulle ha en badhytt för ombyte uppe vid parkeringen. Och så skulle det vara lättare att ta sig dit. Denize Lundkvist bor vid infarten till Ballasjövägen och ser hur folk vinglar i uppförsbacken på cykel. En cykelväg skulle lösa det.

Hon säger att om kommunen stod för utrustning så skulle säkert folk komma och hjälpa till att göra badplatsen fin igen. Själv skulle hon gärna kratta rent botten på den grunda sidan vid bryggan så den blir fin igen för småbarnen. Och de vuxna skulle kunna göra de lite tyngre jobben.

Angelina Johansson skulle gärna vilja ha en ny brygga, för den som är där nu sjunker nästan och det är en massa mögel på undersidan.