Visa endast rubriker

Grön Flagg till hållbara dagis

Fyra kommunala förskolor i Annedal i Linnèstaden har certifierats med Grön Flagg. Det innebär att förskolorna har uppfyllt EU:s kriterier att i praktiskt handling främja en hållbar utveckling.