Visa endast rubriker

Ägarna vill rädda rivningshotat hus

Fastighetsägarna till det fritidshus på Käringön som måste rivas är beredda att göra vissa ändringar så att gällande detaljplan följs och sedan söka om bygglov.