Visa endast rubriker

Gång- och cykelvägar läggs om i kommunen

Nu planerar Bollebygds kommun att göra om beläggningen på alla kombinerade gång- och cykelvägar i Erikstorp i Bollebygd.

Arbetena har varit ute för upphandling och häromdagen gick anbudstiden ut. I dag kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till anbuden och besluta om hur mycket pengar man skall föreslå kommunstyrelsen att avsätta till arbetena.

Enligt Per Söderquist, chef för VA/gata/park-avdelningen på Bollebygds kommun, är planerna att göra om alla kombinerade gång- och cykelvägar i Erikstorp. Många av dem är i riktigt dåligt skick.

– Förhoppningen är att vi skall kunna åtgärda alla i höst, säger han. Men det beror på hur mycket pengar vi kan få loss i årets budget. Idealet vore att få loss medel till alla GC-vägarna nu.

Diskussionerna om att lägga om gång- och cykelvägarna i Erikstorp har pågått länge. Om tillräckligt med pengar avsätts blir det byggstart i september och någon gång under hösten kommer alla GC-vägarna att vara klara.

Det blir en hel del arbeten och de boende i Erikstorp kommer att märka av det tidvis då beläggningen rivs upp på GC-vägar som korsar vägarna.

– Vi kommer så långt det är möjligt att se till att inte begränsa framkomligheten, men en del störningar går inte att undvika, säger Per Söderquist. Förhoppningsvis har Erikstorpsborna förståelse för det när de får så mycket bättre möjligheter att cykla till centrum.