Visa endast rubriker

Fullmäktige blir mäktigare

Mer makt åt kommunfullmäktige och en livligare debatt.
Den nya politiska organisation som träder i kraft vid nyår, fick brett politiskt stöd.

Det är målen med den nya politiska organisationen som Ulricehamns politiker beslutade om i går kväll.

– Arbetsgruppen har haft det hektiskt. Vi har ibland träffats två, tre gånger i veckan och kommit fram till ett bra förslag, slog kommunalrådet Roland Karlsson (C) fast.

Förslaget är en kompromiss mellan partierna, som i gårkvällens debatt var rörande eniga.

– Målet är en förbättrad och levande demokrati som blir mer inspirerande och intressant för oss politiker, menade Gulli Håkanson (FP).

– De farhågor som uttrycktes för sex månader sedan när arbetet inleddes har mynnat ut i tuffa diskussioner och en bra kompromiss, menade oppositionsrådet Mattias Josefsson (S).

I går fastställdes även arvodena.

Grundbeloppet ställs till 48 000 kronor och räknas upp med två procent per år.

Detta vände sig V och MP mot.

– Det är väl häftigt att höja arvodena med 15 procent, sade Jan-Olof Sundh som yrkade bifall till Ingvor Carlanders (MP) förslag att arvodena ska baseras på ett prisbasbelopp om 42 400 kronor, men fick se sig nedröstade.

Högst avlönad blir kommunstyrelsen vars ordförande och vice ordförande får 100 respektive 90 procent av grundbeloppet.

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande arvoderas med 50 respektive 40 procent av grundbeloppet.

Kommunfullmäktige blir enligt förslaget med dess fyra fasta beredningar för välfärd, samhällsutveckling, lärande samt val och arvoden, den framåtblickande och strategiska nivån.

Beredningarnas uppdrag är att arbeta utifrån vad fullmäktige vill uppnå.

Kommunstyrelsens 15 ledamöter indelade i tre arbetsgrupper och ett beredande utskott, utgör den verkställande nivån.