Visa endast rubriker

Flygkrasch vid Bången utredd

Flygplanet gick in för landning med för låg fart.
Dessutom var vingklaffarna fullt nedfällda.
Haverikommissions rapport om flyghaveriet vid Bången är klar.